Artilleriets offisersforening

Etablert 1896

 

 

Saluttkurs (klikk på bildet for video)

 

                                                                  

                                                                   Artilleriets offisersforening (AOF) har siden 2006 avholdt årlige kurs i utførelse av salutt med 7,5 cm feltkanon
                                                               M1901 og 10,5 cm felthaubits M101. 

                                                               Bakgrunnen var at en tv-kanal en desemberkveld i 2005 viste et innslag fra en offisiell salutt i forbindelse ed 
                                                               med prinsefødselen dagen før. Utførelsen av den salutten fikk flere eldre artillerioffiserer til å gremme seg
                                                               over det de så, og på det neste medlemsmøtet i AOF ble det oppnevnt et utvalg som fikk i oppdrag å
                                                               "arrangere et kurs som kan lære Forsvaret å skyte salutt.”
                                                                  

Det første saluttkurset ble arrangert på Kongsvinger festning i mai 2006, og må kunne kalles en suksess. I forlengelsen av dette, besluttet utvalget å holde et kurs også i 2007, og siden har det blitt en årviss aktivitet. 
                                                                  
Mens de to første kan kalles ”privat initiativ” fra foreningens side, har de senere kursene fått en mer formalisert ramme, først gjennom et samarbeide med Heimevernet, og så med Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) etter at denne ble opprettet. AOF var ansvarlig for det faglige innholdet og for gjennomføringen av kurset, mens FAKT v/Kommandanten på Kongsvinger festning hadde ansvaret for alle administrative forhold.

Fra AOFs side ser vi det som en anerkjennelse at Forsvaret i stedet for å etablere sitt eget kurs, har bedt oss om å videreføre vårt, og at det utkastet til nytt saluttreglement som ble utarbeidet og prøvd under de første kursene, med bare små justeringer er gjort gjeldende som Forsvarets ”Bestemmelser for saluttering”.

Saluttkurs 2013
det åttende i rekken, ble arrangert på Kongsvinger festning 26 - 27 april med 31 deltakere. Disse kom fra HV-01, HV-02, HV-03, HV-08, HV-12,
Artbn/Brig N og noen militærhistoriske foreninger - også en svensk!

Fra og med 2014 vil saluttkursene administreres direkte av FAKT, og være forbeholdt personell ved de offisielle saluttbatteriene. AOF takker for samarbeidet så langt.