Artilleriets offisersforening

Etablert 1896

 

 

Møteplan/utflukter

 

Alle medlemsmøter går på torsdager.
Møtene avholdes i møterom Salle d'Amis ved Forsvarets Høgskole i indre festning på Akershus,
med oppstart kl 18:00 med mindre annet er angitt. Varer til ca 20:30 inkl. enkel servering.

Påmelding til utfluktene må gjøres til sekretær Egil Bakke - mob 9098 8543, eller til formann Jan Petter
Husebye - jan.petter@artilleri.no, eventuelt mob 9506 1496.

Standard AOF matpakke, kaffe og twist -  deles som vanlig vederlagsfritt ut til forhåndspåmeldte på
innenlandsturer. Utenlandsturer har eget opplegg.

 

VINTER-/VÅRPROGRAM 2013

 • 24.01:   Status i Artilleriet v/Fagsjef Artilleri og Luftvern (Artinsp). Oblt Borkhus gjennomfører briefen på vegne av Artinsp. Se Møtereminder 
   
 • 21.02:   Militær heraldikk v/ob Jan Eide. Se Møtereminder 

 

 • 26-27.04:   Saluttkurs 2013 avholdes på Kongsvinger festning. Detaljer under fane "Saluttkurs"

 

 • 11.05:   Utflukt til Høytorp fort og Kjøke fort. NB! Påmeldingsfrist 10.05 kl 12:00, se Møtereminder  
   
 • 23.05:   Årsmøte 2013.NB! Avholdes på "Artilleriloftet" (samme inngang som "Fanehallen", like ved Forsvarsmuseet).Se kart her.
                 AOFs vedtekter, §10: Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Møtedato kunngjøres i NAT og for øvrig på AOFs hjemmeside på internett senest åtte - 8 uker før møtet. Saker som ønskes
                      behandlet, må være innmeldt styret senest seks - 6 - uker før møtet. Saksliste for Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene minst fire - 4 - uker før møtet.

   
 • 26.05:   Tur med Christian Radich. NB! Påmeldingsfrist 21.05 kl 12:00, se Møtereminder 

 

 • JUNI:   Utflukt til Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. Oppfølging av brief gjennomført for AOF 12.12.12
                       Følg med på sidene våre, dato publiseres så snart den er avklart. 

 

 • JUNI:   Utflukt til Kongsberggruppen med blant annet skarpskyting med "Protector" 
                       Følg med på sidene våre, dato publiseres så snart den er avklart.