Artilleriets offisersforening

Etablert 1896

 

 

Medlemskap i AOF

 

Som navnet sier, var Artilleriets offisersforening (AOF) i utgangspunktet en forening for offiserer i Hærens artilleri da den ble stiftet i 1896.
Dette er gjennom årene blitt forandret, og vedtektene sier i dag at ”Alt artilleribefal kan bli medlemmer av foreningen. For øvrig kan andre med artillerifaglige interesser (artillerivenner) bli medlem etter godkjennelse av styret.” 

Foreningens aktiviteter består normalt i to - tre medlemsmøter med foredrag av militærfaglig eller historisk tilsnitt og en utflukt hvert halvår, samt mulighet for å
delta i den årlige feiringen av Stae Barbara, som er våpenets skytshelgen.

I samarbeid med Fagsjef artilleri (Artilleriinspektøren) utgir AOF også Norsk artilleritidsskrift (NAT) med tre – fire nummer i året.

Medlemskontingenten er i dag på kr 150,-, og fastsettes av Årsmøtet for ett år av gangen (1 juni – 31 mai).
Fra vedtektene, § 5: Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og følger valgperioden fra 1. juni til 31. mai. I fall kontingenten ikke er betalt innen påfølgende årsmøte, kan vedkommende strykes som medlem.

Dersom du er interessert i å bli medlem, send en e-post med kontaktdetaljer (og grad om du er offiser) til styret.

       Archer FH77BW L52 

      Klikk på bildet for video

     Arthur Artillerilokaliseringsradar

             Klikk på bildet for video