Artilleriets offisersforening

Etablert 1896

 

 

Styret

 

 

                                                                                                       
                                                                    

 

 

Formann:

Jan Petter Husebye   
Bekkelagsterrassen 21
1177 OSLO  
Mobil: 9506 1496 
E-post: jan.petter@artilleri.no

 

Sekretær:

Egil C Bakke

Vassbonnvn. 1 i
1410 KOLBOTN
Mobil: 9098 8543
E-post:

 

Kasserer:

Lars Kjosmoen

Kongsveien 91
1177 OSLO

Mobil: 9020 3030

Epost: lars@artilleri.no

 

Styremedlem og webmaster:
Stein Auestad
Åsvn. 14 A
4120 TAU
Mobil: 4106 4175
E-post: stein@artilleri.no


     

 

 

Styremedlem:    
Tom Sletner           
Landøyveien 123 I
1394 NESBRU 
Mobil: 9052 0048     
E-post: tom@artilleri.no

Styremedlem:
Ulf-Omar Gjersøyen
Åkrokveien 253
2114 DISENÅ
Mobil: 9070 8791
E-post: ulf.omar@artilleri.no

Styremedlem:
Arnold Blix
Fossumhavene 53
1359 EIKSMARKA
Mobil:  9089 8889
E-post: arnold@artilleri.no

Styremøter våren 2014:    
Sted: ENO

-
-
-
-
-