Artilleri.no®

 

Velkommen til artilleri.no, som er nettsiden til Artilleriets offisersforening (AOF).

Nettsiden er ment å være et forum for medlemskontakt, der interesserte skal kunne finne informasjon både av ny og eldre dato. Dette omfatter oppdatert møteplan og informasjon om medlemsaktiviteter, vedtekter og statutter, samt et arkiv med årsmeldinger og referater fra årsmøter, bilder og andre dokumenter som Styret tror kan være av interesse (arkivtjeneste er dessverre noe foreningen over lang tid ikke har vært flink nok med, så det vil fortsatt ta noe tid å bygge opp arkivdelen).

Styret oppfordrer alle som bruker/besøker artilleri.no til å gi tilbakemeldinger og innspill som kan bidra til å gjøre siden så god som mulig. Slike kan sendes på e-post til styret


Artilleri.no is in Norwegian only.

Artilleriets offisersforening - AOF (NO Artillery Officers' Association) was founded in 1896.


The objective of artilleri.no is on behalf of AOF to be a source of information regarding
artillery related issues/subjects, both new and older. This includes among others an
updated meeting plan, information regarding member activities, statutes, photo- and
documents archive, as well as reports and minutes from the Annual Meetings.

NB! Enkelte kan oppleve at innholdet på siden(e) går utover skjermbredden. Inntil videre er løsningen å justere sidestørrelsen fra 100% (som de fleste er innstilt på) og litt ned.

           Eksamenssalutt: 
      Klikk på bildet for video

 

 

NYHETER/INFO
(Sidene oppdatert: 2014-05-09)

 

"OBS!  Pga tidvise utfordringer med linken til årsmøtepapirene, bes de som ikke får opp årsmøtepapirene via linken her på forsiden av www.artilleri.no, om å ta kontakt på mail
jan.petter.husebye@kongsberg.com   De vil da få oversendt papirene direkte pr mail de
har henvendt seg på. Beklager en noe ustabil link. Det jobbes med å få den til å virke.

 

Styret"

 

Årsmøte 2014

Årsmøte 2014 er berammet til torsdag 22. mai 2014.

 

Innkalling til årsmøte finner du her.

 

Årsmøtepapirer finner du her. 

 

Valgkomiteens innstilling finner du her.

 

Invitasjon til svartkruttkurs

Kjære Artillerivenn.

 

Artillerihistorisk forening og Artilleriets offisersforening AOF) går nå sammen om å arrangere et sikkerhetskurs i Stavern fredag til lørdag 2-3 mai 2014. For nærmere detaljer - se vedlagte pdf-fil.

 

Mvh arrangementskomiteen

Terje Øygard,  Arnstein Tranøy,  Jan Petter Husebye

 

Spørreundersøkelse

Etter avtale med Fagsjef artilleri, ble det i april 2013 gjennomført en undersøkelse blant tjenestegjørende artillerioffiserer- og befal. Resultatet finner du her

 

Årsmøtereferat 2013

Den utsendte årsmeldingen ble forkastet av Årsmøtet, og vil bli erstattet av ny.

Artilleriets offisersforening

Etablert 1896